• Xuất xứ: Balan
  • Thương hiệu: Eveline
  • Dung tích: 4.5ml